วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย

นายเชิดชัย ทองกุนา ประธานชมรมสินไหมยานยนต์ พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมสินไหมยานยนต์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายชนะพล มหาวงษ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 ณ กองทุนประกันวินาศภัย