วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมงาน “คปภ. เพื่อชุมชน” ปี 5 ณ ชุมชนเกาะมะพร้าว จ.ภูเก็ต

นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร และนางสาววัลย์ลิกา บูรณ์ทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร สายงานปฏิบัติการและสื่อสารองค์กร สมาคมประกันวินาศภัยไทย เข้าร่วมงาน “คปภ. เพื่อชุมชน” ประจำปี 2564 (ปี 5) ณ ชุมชนเกาะมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ และ ได้รับเกียรติจาก นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยเชิงรุกสู่ชุมชนผ่านการถอดบทเรียน เพื่อสามารถตอบโจทย์ให้ตรงกับความต้องการของชุมชนได้ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ ชุมชนเกาะมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต