วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญศิษย์เก่า IMDP ติดอาวุธทางปัญญา พัฒนาองค์ความรู้ พร้อมก้าวสู่อนาคต กับ IMDP รุ่นที่ 26

สมาคมประกันวินาศภัยไทยเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่า โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (Insurance Management Development Program: IMDP) ทุกรุ่น เข้าอบรมเพิ่มเติมรายวิชาที่สนใจ ร่วมกับ IMDP รุ่นที่ 26 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
 
- องค์ความรู้มีการพัฒนาแบบ Exponential
ก้าวทัน VUCA World ด้วยการพัฒนาโลกทัศน์ วิสัยทัศน์ องค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถที่จำเป็นในยุคดิจิทัล
9 Module 38 วิชา เนื้อหาเข้มข้น
โอกาสพิเศษสำหรับศิษย์เก่า IMDP ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ดูรายชื่อวิทยากรและเนื้อหารายวิชาที่เปิดอบรมได้ที่ https://www.tgia.org/develop/newsandevents-detail-TH_1135_1
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2108 8399 ต่อ 1103-1105
ลงทะเบียนได้ที่ https://service.tgia.org/imdpalumni ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป