วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สำนักงาน คปภ. เปิดรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น ผู้ช่วยเลขาธิการ สายเทคโนโลยีสารสนเทศ

30 พฤศจิกายน 2565 ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น "ผู้ช่วยเลขาธิการ สายเทคโนโลยีสารสนเทศ"

สมัครผ่านเว็บไซต์ www.oic.or.th หรือสมัครด้วยตนเอง ยื่นเอกสารได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 สำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาทำการ 8.30-16.30 น.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน คปภ. โทร. 08 1174 8898 หรือทางอีเมล hr@oic.or.th