วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

IPRB ร่วมงาน “2012 Asian Ratemaking Organizations Conference” เสริมเครือข่าย Ratemaking Organization เอเชีย

นายถนัด จีรชัยไพศาล และ ดร.จุฑาทอง จารุมิลินท ในฐานะตัวแทนจากสำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย (IPRB) สมาคมประกันวินาศภัย เข้าร่วมการประชุม 2012 Asian Ratemaking Organizations Conference ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมร่วมกันครั้งแรกระหว่าง Ratemaking Organization จาก 5 ประเทศในเอเชีย ได้แก่ Korea Insurance Development Institute (KIDI) ประเทศเกาหลีใต้ ในฐานะเจ้าภาพ, Non-Life Insurance Rating Organization of Japan (NLIRO) ประเทศญี่ปุ่น, Taiwan Insurance Institute (TII) ประเทศไต้หวัน, Insurance Services Malaysia (ISM) ประเทศมาเลเซีย และสำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย (The Insurance Premium Rating Bureau: IPRB) ประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง Ratemaking Organization ทั้งห้าประเทศ