วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย รับมอบดอกไม้แสดงความยินดีจากนายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย

ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ รับมอบดอกไม้แสดงความยินดีจาก นายจิตวุฒิ ศศิบุตร นายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เนื่องในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ประจำปี 2566-2568 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย