วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

IPRB ร่วมงาน IIRFA สร้างเครือข่ายความร่วมมือ Rating Organization เอเชีย

ดร. จุฑาทอง จารุมิลินท เลขาธิการสำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย (IPRB) เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสริมสร้างเครือข่ายความร่วม มือระหว่าง Rating Organization ในเอเชีย กับผู้บริหารจาก General Insurance Rating Organization of Japan (GIROJ), Insurance Services Malaysia (ISM), Korea Insurance Development Institute (KIDI) และ Taiwan Insurance Institute (TII) ในงาน The Insurance Information and Ratemaking Forum of Asia (IIRFA) ที่จัดขึ้น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา