วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

CEO Focus Group ครั้งที่ 1 วันที่ 2 กันยายน 2558 เรื่อง CURRENT SITUATION AND CHALLENGES, LIBERALIZATION IN GENERAL INSURANCE SECTOR and PPP OPPORTUNITY ON THE HEALTH INSURANCE FOR CIVIL SERVANTS

CEO Focus Group ครั้งที่ 1 วันที่ 2 กันยายน 2558 เรื่อง CURRENT SITUATION AND CHALLENGES, LIBERALIZATION IN GENERAL INSURANCE SECTOR and PPP OPPORTUNITY ON THE HEALTH INSURANCE FOR CIVIL SERVANTS โดย Ms.Serap Gonulal, Lead Insurance Specialist – Finance & Markets Global Practice, The World Bank Group

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่