วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

CEO Focus Group ครั้งที่ 3 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง แนวโน้มเศรษฐกิจและธุรกิจการเงินไทยปี 2559

CEO Focus Group ครั้งที่ 3 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง แนวโน้มเศรษฐกิจและธุรกิจการเงินไทยปี 2559 โดย
- ดร.กิริฎา เภาพิจิตร
ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการวิจัยและคำปรึกษาระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
 - ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์องค์กร และรักษาการเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่