วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

CEO Focus Group ครั้งที่ 4 วันที่ 1 เมษายน 2559 เรื่อง ทิศทางการจัดเก็บภาษีและการชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร

CEO Focus Group ครั้งที่ 4 วันที่ 1 เมษายน 2559 เรื่อง ทิศทางการจัดเก็บภาษีและการชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร โดย
- นายมานิต นิธิประทีป อดีตที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกรรมทางการเงินการธนาคาร) รองอธิบดีกรมสรรพากร และ ผู้อำนวยการสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร
- นายปิ่นสาย สุรัสวดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่