วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สัมมนา การเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวกับการตลาดดิจิตอลที่ส่งผลต่อธุรกิจประกันภัย

คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ โดยชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ จัดสัมมนาเรื่อง “การเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวกับการตลาดดิจิตอลที่ส่งผลต่อธุรกิจประกันภัย” ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 29 ถึงวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอสัตหีบ (นาจอมเทียน) จังหวัดชลบุรี

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา