วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

คปภ. ลั่นฆ้องงานสัปดาห์ประกันภัย-จัดใหญ่ครบรอบ 9 ปี ชูงานเดียวครบทุกเรื่องประกันภัย ภายใต้ธีม ก้าวไปอย่างมั่นใจ สู่การประกันภัยในยุคดิจิตอล

16 กันยายน 2559 ทั่วไป

สำนักงาน คปภ. ผนึกกำลังครั้งสำคัญ จัดใหญ่สัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2559 โชว์แนวคิด "ก้าวไปข้างหน้า สู่ประกันภัย ในยุคดิจิตอล" ชูงานเดียวครบเครื่องเรื่องประกันภัย คุ้มสุดๆ กับโปรโมชั่นกรมธรรม์ประกันภัยราคาถูก สร้างรายได้จากอาชีพ ความรู้ประกันภัยครบครัน พลาดไม่ได้กับสาระและความบันเทิงจากศิลปินมากมาย และลุ้นรับรางวัลรถยนต์ Honda Brio ระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจที่มีส่วนสำคัญในการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของโลก สำนักงาน คปภ. นอกจากกำกับดูแลและส่งเสริมให้ธุรกิจประกันภัยไทยมีศักยภาพและขีดความสามารถพร้อมแข่งขัน ตลอดจนคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยให้แก่ประชาชนและผู้เอาประกันภัยแล้ว สิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการคู่ขนานกัน คือผลักดันให้ธุรกิจประกันภัยสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยแก่ประชาชนตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้ธุรกิจประกันภัยเป็นที่ยอมรับสู่สายตาสาธารณชนโดยรวม

ทั้งนี้ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของการทำประกันภัย ที่เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงภัยต่างๆ และสามารถสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับชีวิตและทรัพย์สินของบุคคล ครอบครัว และสังคม รวมถึงช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และแสดงถึงพลังสามัคคีของภาคอุตสาหกรรมประกันภัยสู่สายตาสาธารณชน สำนักงาน คปภ. ได้ร่วมกับ สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จัดงาน สัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2559 (Insurance Expo2016) ภายใต้แนวคิด "ก้าวไปข้างหน้า สู่ประกันภัย ในยุคดิจิตอล" (Moving Towards Insurance in Digital World) และ “พิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร” (Prime Minister’s Insurance Awards) โดยได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ห้องเพลนารี 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น.

โดยผู้เข้าร่วมงานสัปดาห์ประกันภัย ปี 59 ภายใต้แนวคิด "ก้าวไปข้างหน้า สู่ประกันภัย ในยุคดิจิตอล" จะได้รับสาระประโยชน์และความคุ้มค่าจากนวัตกรรมประกันภัยมากมาย เช่น นิทรรศการให้ความรู้ด้านการประกันภัย การสัมมนาทางวิชาการด้านการประกันภัย อาทิ หัวข้อ การเงินก้าวไกล การกำกับไทยก้าวหน้าจาก 3 หน่วยงานกำกับการเงิน ธปท. กลต. และ คปภ. รวมถึงการบรรยายในหัวข้อ “Insurance Landscape in Digital World” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ การต่อใบอนุญาตตัวแทน-นายหน้าประภัยภัย คลินิกด้านการประกันภัย เพื่อปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนในกรณีต่างๆ มีการออกบูธของบริษัทประกันภัยและธนาคารกว่า 50 บูธ โดยภายในงานยังมีการเปิดรับสมัครงานของบริษัทประกันภัยหลายแห่งกว่า 154 ตำแหน่ง 652 อัตรา ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ที่คูหา สำนักงาน คปภ. นอกจากนี้มีการจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยแบบใหม่และโปรโมชั่นพิเศษ อาทิ ส่วนลดสูงสุด 30% กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ปลอดแอลกอฮอล์ กรมธรรม์ประกันภัยเพื่อคนพิการ กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุวันประกันภัยสุขใจ ฯลฯ ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ เช่น อุปกรณ์กล้องติดรถยนต์และหมวกกันน็อค ราคาพิเศษ 184 บาท แถมประกันภัย 100 พร้อมสิทธิ์ลุ้นรับรถยนต์ Honda Brio รุ่น V CVT 1 รางวัล และรางวัลอื่นๆ อีกหลายรายการ รวมมูลค่ากว่า 600,000 บาท นอกจากนี้ พลาดไม่ได้ กับความบันเทิงจากดารา/ศิลปินมากมายร่วมสร้างสีสันความสนุกตลอดงาน อาทิ คอนเสริต์ โต๋ (ศักดิ์สิทธิ์) ฮั่น (The star) และ ว่าน (ธนกฤต) เป็นต้น ซึ่งประชาชนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.oic.or.th

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับงานสัปดาห์ประกันภัยปีนี้ จัดขึ้นเป็นพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปี สำนักงาน คปภ. และภายในงานยังได้จัด"พิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร" (Prime Minister’s Insurance Awards) ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สลักชื่อให้เพื่อเป็นเกียรติกับรางวัลต่างๆ อีกด้วย โดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบรรทัดฐานและแบบอย่างที่ดีในการประกอบธุรกิจประกันภัย รวมถึงเป็นการเชิดชูเกียรติองค์กร หน่วยงาน สถาบัน บุคคลหรือกลุ่มบุคคลตัวอย่างดีเด่นในด้านการเป็นผู้ประกอบการ การประกอบวิชาชีพ การให้บริหารด้านการประกันภัย การเผยแพร่ความรู้ การส่งเสริมพัฒนาการประกันภัยของประเทศ รวมถึงผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสำนักงาน คปภ. ทั้งนี้ การคัดเลือกผู้ที่จะได้รับรางวัลประกันภัยดีเด่น สำนักงาน คปภ. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร และคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การมอบรางวัลประกันภัยดีเด่น โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการร่วมกันพิจารณา ซึ่งในปีนี้เป็นการมอบรางวัลสำหรับผลงานของปี 2558 มีรางวัลรวมทั้งสิ้น 13 ประเภท จำนวน 68 รางวัล อาทิ บริษัทประกันภัยดีเด่น ตัวแทน นายหน้าประกันภัยคุณภาพดีเด่น อาสาสมัครประกันภัยดีเด่น และยุวชนประกันภัยดีเด่น เป็นต้น ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร และรางวัลประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสำนักงาน คปภ. และอุตสาหกรรมประกันภัย จัดขึ้นในเวลา 08.00-11.00 น. ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ดร.สุทธิพลฯ กล่าวในตอนท้าย “สำนักงาน คปภ. ยังคงเดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันภัยให้กับประชาชนทุกระดับ รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการขายที่หลากหลาย เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงประกันภัยที่มาพร้อมกับการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับชีวิต ครอบครัว และธุรกิจการค้าการลงทุน ซึ่งงานนี้ถือเป็นการรวมตัวของหน่วยงานต่างๆและภาคธุรกิจประกันภัยอย่างครบวงจร จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงาน สัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2559 ณ ห้องเพลนารี 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน 2559  ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น.”