วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

ฉลองครบรอบ 50 ปี สมาคมประกันวินาศภัยไทย : 50th Anniversary The Journey of TGIA

ฉลองครบรอบ 50 ปี สมาคมประกันวินาศภัยไทย : 50th Anniversary The Journey of TGIA

     สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดงานฉลองครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งสมาคมประกันวินาศภัยไทยภายใต้ชื่องาน “50 th Anniversary The Journey of TGIA” เพื่อรำลึกถึงความเป็นมาและความมั่นคงยาวนานของสมาคมฯ ที่ได้ดำเนินงานมาจนครบรอบ 50 ปี พร้อมจัดโครงการ Power of Insurance ประกันภัย รวมพลังเพื่อสังคมขึ้น เพื่อหารายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่าย สมทบทุนบริจาคให้แก่ ศิริราชมูลนิธิ และ มูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดีจากบริษัทประกันภัยที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันบริจาคเงิน รวมทั้งสิ้น 5,000,000 บาท

     การจัดงานในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นการรวมพลังความร่วมมือกันของภาคธุรกิจประกันวินาศภัยไทยครั้งสำคัญที่ได้แสดงถึงพลังความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกสมาคมฯ ในการช่วยเหลือสังคมและร่วมกันพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยไทย ให้เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า
มั่นคงเคียงคู่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติสืบไป โดยมีนายชูฉัตร ประมูลผล รองเลขาธิการ คปภ. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ อีกทั้งได้รับเกียรติจาก นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช อดีตอธิบดีกรมการประกันภัย และอดีตนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยหลาย ๆ สมัยเข้าร่วมงาน อาทิ นายสุจินต์ หวั่งหลี นายชัย โสภณพนิช นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์ และนายประสาน นิลมานัตต์ นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากบริษัทประกันภัย ผู้บริหารสำนักงาน คปภ. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานกว่า 700 คน โดยมี            นายจีรพันธ์  อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก วิภาวดี

ชมวีดีโอ

Sand Art by Bell - ครอบรอบ 50 ปี สมาคมประกันวินาศภัยไทย

50 ปีสมาคมประกันวินาศภัยไทย