วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สัมมนา เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (IFRS 17)

คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน ได้จัดสัมมนาเรื่อง “มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (IFRS 17)” โดยทีมวิทยากรจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด มาเป็นผู้บรรยาย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ณ ห้อง Fortune 1-2 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาที่นี่