วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

การอบรมสัมมนา How to underwrite Hull Insurance for the beginner เรื่อง การพิจารณารับประกันภัยตัวเรือ

คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ จัดการอบรมสัมมนา How to underwrite Hull Insurance for the beginner เรื่อง “การพิจารณารับประกันภัยตัวเรือ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยได้รับเกียรติจาก คุณพิชิต เมฆกิตติกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท  อินดิเพ็นเดนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นวิทยากรในงานอบรมสัมมนาดังกล่าว ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนายังได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขและความคุ้มครองการประกันภัยตัวเรือแบบต่างๆ เพื่อใช้ในการพิจารณารับประกันภัยตัวเรือและกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยตามความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตัวเรือและประกอบการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกด้วย


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา

เข้าชมวีดีโอได้ที่นี่