วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญร่วมเดิน-วิ่ง การกุศล 50 ปี สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ขอเชิญร่วมเดิน-วิ่ง การกุศล 50 ปี สมาคมประกันวินาศภัยไทย ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เพื่อร่วมบริจาคสมทบทุน สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี “Healthy & Happy Run 2018”

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 04.30 – 09.30 น. ณ สวนลุมพินี

ประเภทการแข่งขัน
1. ประเภทเดี่ยวชาย/หญิง ค่าสมัครท่านละ 500 บาท ระยะทาง 5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร  
2. ประเภททีม ทีมละ 4 ท่าน ค่าสมัครทีมละ 1,800 บาท สามารถคละอายุ คละเพศได้ ระยะทาง 5 กิโลเมตร

สมัครออนไลน์ได้ที่ www.healthyhappyrun.com ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ชื่อ Healthy & Happy Run 2018