วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัด เดิน-วิ่ง การกุศล Healthy & Happy Run 2018 หารายได้บริจาคสมทบทุน สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

          นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย พร้อมด้วย นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร ประธานคณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ นายสรรเสริญ ประเสริฐสุด ประธานชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ และ รศ.ดร. พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมแถลงข่าว โครงการเดิน-วิ่ง การกุศล 50 ปี สมาคมประกันวินาศภัยไทย “Healthy & Happy Run 2018” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 ณ สวนลุมพินี  โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำไปบริจาคสมทบทุนให้แก่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคม เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี สมาคมประกันวินาศภัยไทย
          นายจีรพันธ์ กล่าวถึงที่มาของการจัดโครงการเดิน-วิ่ง การกุศล 50 ปี สมาคมประกันวินาศภัยไทย “Healthy & Happy Run 2018” ว่า ปัจจุบันประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีในการดำรงชีวิต จึงหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพของตนเองและคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหาร การใช้ชีวิตประจำวัน หรือการออกกำลังกายโดยเฉพาะการเดินหรือวิ่งซึ่งถือเป็นการออกกําลังกายที่ดีที่สุดที่สามารถทำได้ทุกเพศ ทุกวัย และทุกเวลา จะเห็นได้จากหลายหน่วยงานได้จัดการแข่งขัน เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ฮาฟมาราธอน และมาราธอน ซึ่งได้รับความสนใจจากการจัดกิจกรรมนี้ทุกครั้ง ดังนั้น สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ และชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้มีมติให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อร่วมส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรในธุรกิจประกันวินาศภัย หน่วยงานต่าง ๆ ในภาคธุรกิจประกันวินาศภัย รวมถึงประชาชนทั่วไปได้หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพด้วยการออกกําลังกายมากยิ่งขึ้น และเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี สมาคมประกันวินาศภัยไทย จึงได้จัด โครงการเดิน-วิ่ง การกุศล 50 ปี สมาคมประกันวินาศภัยไทย “Healthy & Happy Run 2018” ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้บริจาคสมทบทุน สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 ณ สวนลุมพินี สำหรับการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทเดี่ยว (ชาย/หญิง) แข่งขันระยะทาง 5 และ 10 กิโลเมตร ค่าสมัครท่านละ 500 บาท ประเภททีม ทีมละ 4 คน สามารถคละอายุและคละเพศได้ แข่งขันระยะทาง 5 กิโลเมตร ค่าสมัครทีมละ 1,800 บาท ซึ่งผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเสื้อพร้อมเหรียญที่ระลึก “Healthy & Happy Run 2018” เมื่อเข้าสู่เส้นชัย จึงขอเชิญชวนบุคลากรในภาคธุรกิจประกันวินาศภัย ตลอดจนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมสมัครแข่งขันในครั้งนี้ โดยสมัครออนไลน์หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ www.healthyhappyrun.com หรือ โทร. 0 2256 6032-8 ต่อ 521