วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ภายใต้คำขวัญ "ปีใหม่เดินทางปลอดภัย ประกันภัยห่วงใยคุณ" โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) นายอานนท์ วังวสุ ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย และนางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมการแถลงข่าว เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ สำนักงาน คปภ. 

ทั้งนี้ โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดย สำนักงาน คปภ. ร่วมกับ ภาคอุตสาหกรรมประกันภัย เพื่อเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการประกันภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดยาวที่ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา ท่องเที่ยว และมีกิจกรรมเฉลิมฉลองเป็นจำนวนมาก อาจมีความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุสูงกว่าปกติ โดยโครงการนี้จะรณรงค์สร้างกระแสปลุกจิตสำนึกในการขับขี่ปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงให้กับตนเองและครอบครัว