วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

มอบเงิน 500,000 บาท โครงการ เดิน-วิ่ง การกุศล 50 ปี สมาคมประกันวินาศภัยไทย

นายอานนท์ วังวสุ เลขาธิการสมาคมประกันวินาศภัยไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ร่วมมอบเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อบริจาคสมทบทุนสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งเป็นรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดงาน “เดิน-วิ่ง การกุศล 50 ปี สมาคมประกันวินาศภัยไทย” (Healthy & Happy Run 2018) โดยมี รศ.ดร. พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้รับมอบเงิน และได้รับเกียรติจาก ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 ณ สวนลุมพินี