วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

เดิน-วิ่ง การกุศล 50 ปี สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการ เดิน-วิ่ง การกุศล 50 ปี สมาคมประกันวินาศภัยไทย “Healthy & Happy Run 2018” ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศประทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เพื่อหารายได้บริจาคสมทบทุนแก่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ให้การต้อนรับ ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้มีนักวิ่งเข้าร่วมกว่า 1,500 คน เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 ณ สวนลุมพินี โดยมีรายชื่อนักวิ่งที่ได้รับรางวัลดังนี้

ประเภทเดี่ยว 10 กิโลเมตร:
รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยประทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ได้แก่ นายธันวารัตน์ คำจริง
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับถ้วยเกียรติยศจาก นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย 
ได้แก่ นายเกียรติศักดิ์ บุญมา
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับถ้วยเกียรติยศจาก นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย 
ได้แก่ นายสรัญ สิ้นสวัสดิวงค์

ประเภทเดี่ยวชาย 5 กิโลเมตร:
รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยเกียรติยศจาก ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.
ได้แก่ นายสุรเชษฐ์ โรจนาปิยาวงศ์
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับถ้วยเกียรติยศจาก นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย 
ได้แก่ นายทศพล ศรีสังข์
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับถ้วยเกียรติยศจาก นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย 
ได้แก่ นายประพล ประเสริฐเมธ

ประเภทเดี่ยวหญิง 5 กิโลเมตร:
รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยเกียรติยศจาก ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.
ได้แก่ นางสาวจิราภรณ์ หวังผล
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับถ้วยเกียรติยศจาก นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย 
ได้แก่ เด็กหญิงธัญชนก เที่ยงแช่ม
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับถ้วยเกียรติยศจาก นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย 
ได้แก่ นางสาวนัทธมน ยกยองสกุล

ประเภททีม 5 กิโลเมตร:
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รับถ้วยเกียรติยศจาก นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย
ได้แก่ ทีม Thanachart Insurance Runner1 มีรายชื่อสมาชิกในทีม ดังนี้
1. นายทวี พงษ์พรรณราม
2. นายชยธร นครศรี
3. นายอดิศร เรืองยุบล
4. นายบุณยกร ไม้กลัด

Link ดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติม:
Link 1 > บรรยากาศภายในงาน
Link 2 > ภาพผู้ได้รับรางวัล
Link 3 > ภาพผู้สนับสนุนรับโล่