วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดงาน CEO Breakfast & Lunch Talk 2018 “Transforming the Industry Towards New Era”

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จัดงาน CEO Breakfast & Lunch Talk 2018 “Transforming the Industry Towards New Era” โดยเชิญ CEO และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสมาชิกเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสมาคมฯ และความคืบหน้าโครงการต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัย เช่น โครงการ Insurance Bureau System ผลกระทบของ InsurTech และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 9 และฉบับที่ 17 เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ ยังมีวิทยากรจาก EY Office Limited ประเทศไทย และ Ernst & Young Advisory Pte. Ltd. จากประเทศสิงคโปร์ มาบรรยาย เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

- ดาวน์โหลด Presentation ประกอบงาน CEO Breakfast & Lunch Talk 2018 (7 มีนาคม 2561)