วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

กีฬาสมาคมประกันภัย ครั้งที่ 3

สมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน “กีฬาสมาคมประกันภัย ครั้งที่ 3” เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีและเสริมสร้างความสามัคคี ระหว่างสมาคมประกันวินาศภัยไทยและสมาคมประกันชีวิตไทย พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพร่างกายของพนักงานทั้งสองสมาคมให้แข็งแรง ซึ่งจัดเป็นประเพณีมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 โดยมีนายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย และนายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาทั้งสองสมาคม เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ​ณ สนามฟุตบอลโปโล พาร์ค