วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมประชุม EAIC ครั้งที่ 29

07 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมส่วนกลาง

นายนพดล สันติภากรณ์ อุปนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย (ที่ 2 จากซ้าย) ในฐานะ Chief Delegates ของประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมฯ และบริษัทสมาชิกเข้าร่วมการประชุมสภาประกันภัยแห่งเอเชียตะวันออก “29th East Asian Insurance Congress” หรือ EAIC ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 6-9 พฤษภาคม 2561 ภายใต้หัวข้อ Managing Disruptions, Driving Change การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมประกันภัยในภูมิภาคเอเชีย เพื่อให้ผู้บริหารของธุรกิจประกันภัยในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอื่น ๆ ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัยร่วมกัน ซึ่งจะจัดขึ้นทุก ๆ 2 ปี โดยได้รับเกียรติจาก นางสาววราวรรณ เวชชสัสถ์ รองเลขาธิการ ด้านกำกับ สำนักงาน คปภ. ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน ณ Manila Marriott Hotel กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์