วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมหารือร่วมกับผู้แทนของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

          คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องข้องกับรถยนต์ ได้แก่ 1. ข้อมูลราคารถยนต์ และราคารถ 2. การรับรองคุณภาพอะไหล่รถยนต์ที่เป็นอะไหล่เทียบเท่า และ 3. มาตรการการขับขี่ปลอดภัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 น ณ ห้องประชุม 203 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม