วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

การศึกษาดูงานเกี่ยวกับนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ ได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อรับฟังข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของระบบเครื่องยนต์ แบตเตอร์รี่ ชิ้นส่วนและอะไหล่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับประกันภัยสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ตลอดจนเพื่อให้การจัดการสินไหมทดแทนเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนา สถาบันยานยนต์ จังหวัดสมุทรปราการ

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/Motor-Insurance-Committee-422278684544087/