วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมหารือร่วมกับสมาคมเซอร์เวย์ประเทศไทย

คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนจากสมาคมเซอร์เวย์ประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ และเพื่อเป็นการประสานความร่วมมือระหว่าง 2 สมาคม เมื่อวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.30 น ณ ห้องประชุม 231 สมาคมประกันวินาศภัยไทย