วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

ส.ประกันวินาศภัยไทย ร่วมให้ความรู้ประกันภัยสู่ชุมชนบ้านกู่กาสิงห์ จ.ร้อยเอ็ด

นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาให้ความรู้เรื่องการประกันภัยหัวข้อ “ประกันภัยน่ารู้สู่ชุมชน” ในงาน “คปภ. เพื่อชุมชนบ้านกู่กาสิงห์” ตามโครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมเทศบาล ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยข้าวนาปีและการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (ประกันภัย พ.ร.บ.) แก่ชาวบ้านชุมชนบ้านกู่กาสิงห์ซึ่งสนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาเป็นจำนวนมาก

อนึ่ง โครงการ คปภ.เพื่อชุมชน เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดย สำนักงาน คปภ. ซึ่งได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประกันภัยแก่ชุมชน โดยคัดเลือกชุมชนที่มีวัฒนธรรมของตนเองที่เป็นเอกลักษณ์ มีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง มีแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ มีข้อมูลด้านเศรษฐกิจและภูมิสังคม รวมทั้งข้อมูลความต้องการด้านประกันภัยของชุมชน โดยปีนี้ได้มีการลงพื้นที่ชุมชนที่คัดเลือกในภาคต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านกู่กาสิงห์ จังหวัดร้อยเอ็ด ชุมชนท่าสะท้อน จังหวัดชุมพร ชุมชนโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ชุมชนบ้านทุ่งเกวียน จังหวัดลำปาง และชุมชนบ้านปางขอน จังหวัดเชียงราย