วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สัมมนา B.A.N.K ที่สุดของนวัตกรรมแห่งการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และการปิดการขาย

ผ่านไปแล้วสำหรับงานสัมมนา “B.A.N.K ที่สุดของนวัตกรรมแห่งการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และการปิดการขาย” จัดโดยชมรม Young Insurer Club ในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ  ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณชนะ วนิชพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ระดับโลก ได้มาถ่ายทอดศาสตร์ Neuro-Selling เป็นเนื้อหาด้านการบริหารและการสื่อสาร ทั้งด้านการบริหารการตลาด บริหารงานขาย บริหารองค์กรโดยการใช้แนวทางของ B.A.N.K.™ นี้ ให้กับ กลุ่มพนักงานและผู้บริหารของบริษัทสมาชิกฯ สมาคมประกันวินาศภัยไทย