วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

การแข่งขันตอบปัญหาประกันภัย โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 10

(New) กำหนดการแข่งขันตอบปัญหาประกันภัย โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 10 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย

(New) กติกาการแข่งขัน โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 10 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย

(New) Session พิเศษในโอกาสครบรอบ 10 ปี โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย

(New) แบบตอบรับยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาประกันภัย โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 10

*********************************************************************************************************

- แบบตอบรับสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ยืนยันเข้ารับทุนอบรมความรู้ด้านการประกันภัย วันที่ 14-16 ธันวาคม 2561 ณ เคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ประกาศผลการสอบคัดเลือกในรอบแรก โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 10 (วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)

- รายชื่อโรงเรียนสอบแข่งขันรอบคัดเลือกโครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 10

*********************************************************************************************************

1. หนังสือเชิญชวนส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาประกันภัย “โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 10”

2. รายละเอียด โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 10

3. ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน

4. รายละเอียด การแข่งขันรอบแรก (รอบคัดเลือก) วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

สถานที่สอบรอบแรก (รอบคัดเลือก) วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561
- นักเรียนจากโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร สอบ ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 223 ซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2256 6032-8 โทรสาร 0 2256 6039-40
(คลิกที่นี่ !!! เพื่อดูแผนที่การเดินทางมายังสมาคมประกันวินาศภัยไทย)

- นักเรียนจากโรงเรียนในต่างจังหวัด สอบ ณ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ในพื้นที่ของแต่ละจังหวัด
(คลิกที่นี่ !!! เพื่อดูแผนที่การเดินทางไปยังศูนย์สอบ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ในพื้นที่ของแต่ละจังหวัด)

5. รายละเอียด การแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย วันที่ 28-30 มีนาคม 2562