วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สัมมนา 1st Inclusive Insurance Conference และ InsurTech Summit Thailand 2018

นายนพดล สันติภากรณ์ อุปนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดและกล่าวสุนทรพจน์ถึงภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัยไทยในช่วงพิธีเปิดและเข้าร่วมงาน 1st Inclusive Insurance Conference ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2561 และเข้าร่วมงาน InsurTech Summit Thailand 2018 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ W Hotel กรุงเทพมหานคร ซึ่งทั้งสองงานจัดขึ้นโดย Asia Insurance Review ร่วมกับ The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) และ InsurTech Asia Association ตามลำดับ รวมถึงพันธมิตรในประเทศไทยทั้งสมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย