วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

เปิดอบรม CCPR รุ่นที่ 22

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “การสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์สำหรับเจ้าหน้าที่ประกันวินาศภัย” รุ่นที่ 22 (Corporate Communications & Public Relations for Insurance Executive) หรือ CCPR #22 จัดโดย สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ สถาบันฝึกอบรม MCOT ACADEMY บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และเปิดมุมมองแนวทางการทำงานด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ของธุรกิจประกันวินาศภัยในยุคดิจิทัลให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ของบริษัทประกันภัย โดยมี นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมในพิธีเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “Digital disruption: กลยุทธ์การบริหารธุรกิจสื่อในยุคดิจิทัล” และนายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหารสมาคมฯ บรรยายพิเศษหัวข้อ “ภาพรวมธุรกิจประกันภัยและทิศทางการเติบโตในยุคดิจิทัล” เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ ห้องออดิทอเรียม บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)