วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

IPRB ร่วมประชุมข้อมูลประกันภัยและการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยแห่งเอเชีย

สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย (IPRB)  เข้าร่วมการประชุมข้อมูลประกันภัยและการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยแห่งเอเชีย (2018 IIRFA Steering Committee Meeting) ณ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2561 กับองค์กรที่มีภารกิจหลักด้านฐานข้อมูลกลาง ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของหน่วยงานสำนักงานอัตราเบี้ยประกันภัยใน 8 ประเทศ ได้แก่ General Insurance Rating Organization of Japan (GITOJ) ประเทศญี่ปุ่น Insurance Association of China (IAC) ประเทศจีน India Insurance Bureau (IIB) ปรเทศอินเดีย Korean Insurance Development Institute (KIDI) ประเทศเกาหลีใต้ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ประเทศอินโดนีเซีย Taiwan Insurance Institute (TII) ประเทศไต้หวัน และไทย ซึ่งจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อแลกเปลี่ยนภาพรวมข้อมูลของตลาดประกันภัยในกลุ่มประเทศสมาชิก และรวมถึงโครงการใหม่ๆที่องค์กรกลางได้ริเริ่มดำเนินการเพื่อสอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล

สำหรับการประชุมในปีนี้ได้จัดขึ้นที่ เมือง ดานัง โดยมี ดร. จุฑาทอง จารุมิลินท เลขาธิการสำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย และ นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม สำหรับประเด็นในการประชุมหารือในปีนี้ ประกอบด้วย เรื่อง สังคมผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่น และไต้หวัน ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นและไต้หวัน การนำ AI Technology และ Blockchain มาใช้ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนในจีนและเกาหลี

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม (IIRFA Market Update 2018 Presentation)