วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. พร้อมด้วยภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ประกอบด้วย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย กองทุนประกันชีวิต กองทุนประกันวินาศภัย และชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมอบหม้อหุงข้าวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 600 ชุด ให้กับประชาชนผู้ประสบภัย แบ่งออกเป็น ผู้ประสบภัยอำเภอหัวไทร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอเชียรใหญ่ จำนวน 100 ชุด ผู้ประสบภัยตำบลบ้านบางจาก อำเภอเมือง จำนวน 250 ชุด และผู้ประสบภัยบ้านเกาะไชย อำเภอปากพนัง จำนวน 250 ชุด โดยมี นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning ให้กับชุมชนในพื้นที่ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช