วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

การสัมมนา How to Underwrite for the beginner เรื่อง ความรู้พื้นฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยการขนส่งสินค้า

คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ โดยชมรมประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ ได้จัดสัมมนา How to Underwrite for the beginner เรื่อง “ความรู้พื้นฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยการขนส่งสินค้า” เมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 221 สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยได้รับเกียรติจากนายขจร นาคสวัสดิ์ และนายเกรียง หยกน้ำเงิน บริษัท เทคนิคัล อินดิเพนเด้นท์ เซอร์เวย์ จำกัด เป็นวิทยากร และมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 97 คน

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่ FB: Marine Insurance and Logistics Committee

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา:
1. Marine Cargo and Inland
2. การพิจารณาเอกสารเพื่อใช้ในการประกันภัยการขนส่งสินค้า กฎ Incoterm
3. ตารางเปรียบเทียบ ICC (A), (B), (C)
4. Carrier’s Liability