วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการรางวัลผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น ประจำปี 2561 Best Surveyor Award 2018 (BSA)

ประกาศผลรางวัลโครงการรางวัลผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น ประจำปี 2561

**********************************************************************************************************

คุณสมบัติ:
1. ต้องเป็นพนักงานสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์อายุไม่เกิน 35 ปี
2. ต้องเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ เท่านั้น
3. ต้องเป็นพนักงานที่ได้รับการนำเสนอจากบริษัทประกันภัย หรือบริษัทสำรวจภัยต้นสังกัด

รางวัล:
รางวัลชนะเลิศ จะได้รับโล่เกียรติยศ ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 10,000 บาท

กำหนดการโครงการรางวัลผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น ประจำปี 2561:
วันที่ 1-28 ก.พ. 62         รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
วันจันทร์ที่ 4 มี.ค. 62       สอบประเมินความรู้ (สอบข้อเขียน) ณ ห้องประชุม 221 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
วันพุธที่ 6 มี.ค. 62          ประกาศผลสอบประเมินความรู้ (สอบข้อเขียน)
วันศุกร์ที่ 8 มี.ค. 62         สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 221 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
วันจันทร์ที่ 11 มี.ค. 62     ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ และผู้ที่ได้รับรางวัล
วันศุกร์ที่ 15 มี.ค. 62       พิธีมอบรางวัล (สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

ดาวน์โหลดเอกสาร:
https://drive.google.com/open?id=1igC6Obf6r8jc1oBOGqDsZgfsxCkqgxwm

การสมัคร:
ส่งใบสมัคร (ใบสมัครฉบับจริงพร้อมหลักฐาน) ได้ที่สมาคมประกันวินาศภัยไทย (ฝ่ายวิชาการ) ชั้น 3 อาคาร 1 เลขที่ 223 ซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
นางสาวรสริน ตั้งสิริมรกต เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ฝ่ายวิชาการประกันภัย โทรศัพท์: 0 2256 6032-8 ต่อ 517 E-mail: rossarin@tgia.org