วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

การสัมมนาเรื่อง Marine Cargo Claims Recovery

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ ร่วมกับ Dolphin Claims Services (Singapore) Pte Ltd. จัดสัมมนาเรื่อง “Marine Cargo Claims Recovery” เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-14.00 น. ณ ห้อง Salon A ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพฯ ถนนรัชดาภิเษก บรรยายโดย Mr. David Landau, Managing Director และมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 92 คน

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่ FB: Marine Insurance and Logistics Committee

ดาวน์โหลดเอกสารสัมมนาได้ที่: http://www.dolphin-maritime.com/?publications/2019/02/20/16---bangkok-seminar-documents.html