วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สัมมนา เจาะลึกข้อยกเว้นประกันภัยสุขภาพ

คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ โดยชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ จัดสัมมนา เรื่อง “เจาะลึกข้อยกเว้นประกันภัยสุขภาพ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมแมนดารินเอ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา:
- ทำความรู้จักการประกันภัยสุขภาพ โดยนายแพทย์ธรธเนศ อายานะ