วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรต่อได้ โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายครอบคลุม 10 จังหวัดทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา นครสวรรค์ ชัยนาท เพชรบูรณ์ น่าน เชียงราย ขอนแก่น อุบลราชธานี นครพนม และนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น 2 สำนักงาน คปภ.