วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ประชุมร่วมกับกระทรวงเศรษฐกิจการคลัง ของราชอาณาจักรกัมพูชา

ดร. จุฑาทอง จารุมิลินท เลขาธิการสำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย พร้อมด้วยนางสาวกัลยา จุกหอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารสายงานวิชาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก กระทรวงเศรษฐกิจการคลัง ของราชอาณาจักรกัมพูชา ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับของประเทศไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการคำนวณเบี้ยประกันภัยรถยนต์ พร้อมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และการประสานความร่วมมือระหว่างกัน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยร่วมฤดี