วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

อัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 10

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย จัดแข่งขันตอบปัญหาประกันภัย โครงการ “อัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 10” โดยในปีนี้มีโรงเรียนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศส่งนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนกว่า 150 โรงเรียน เข้าร่วมสอบแข่งขันในรอบคัดเลือก โดยทีมโรงเรียนที่มีคะแนนสูงสุดในแต่ละภูมิภาคจะได้ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย ซึ่งได้จัดสอบข้อเขียนพร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 โดยมีทีมโรงเรียนที่ผ่านเข้าสูรอบชิงแชมป์ประเทศไทย จำนวน 29 ทีมโรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวมนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 58 คน

สำหรับผลการแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย ปรากฏว่า
     โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา คว้ารางวัลชนะเลิศ รับโล่ประทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมทุนการศึกษา 100,000 บาท
     รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง โรงเรียนหอวัง กรุงเทพฯ รับทุนการศึกษา 50,000 บาท
     รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ รับทุนการศึกษา 30,000 บาท รองชนะเลิศอันดับสาม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง รับทุนการศึกษา 20,000 บาท
     รองชนะเลิศอันดับสี่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จังหวัดนครปฐม รับทุนการศึกษา 10,000 บาท
เมื่อวันที่ 28-30 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ แบงคอก