วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

20th Asia Conference on Bancassurance & Alternative Distribution Channels

นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมพิธิเปิดและให้เกียรติบรรยายถึง “ภาพรวมของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยไทย (Industry Address)” ในงาน “20th Asia Conference on Bancassurance & Alternative Distribution Channels” ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2562 ณ โรงแรม Millenium Hilton กรุงเทพมหานคร โดย Asia Insurance Review (AIR) มีผู้ร่วมงานรวมทั้งสิ้น 120 คน จาก 14 ประเทศ