วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

ผลการแข่งขัน Insurtech Ignite Hackathon ครั้งที่ 2

โครงการ “Insurtech Ignite Hackathon # 2” จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดย คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย สมาคมฟินเทคประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และศูนย์ Center of InsurTech, Thailand: CIT เพื่อค้นหาผู้ที่มีไอเดียด้านเทคโนโลยีประกันภัย และ Insurtech Startup หน้าใหม่ที่จะมาพัฒนาซอฟท์แวร์และสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจประกันภัย โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้สนใจส่งไอเดียเข้าแข่งขันจำนวน 51 ทีม โดยสมาคมฯ ได้จัด workshop ให้กับผู้เข้าแข่งขันและผู้ที่สนใจ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดพัฒนาผลงานได้ และคณะกรรมการได้คัดเลือกทีมที่คิดค้นไอเดียที่สามารถนำไปพัฒนาให้เกิดขึ้นจริงได้ จำนวน 14 ทีม เข้ามาแข่งขันในรอบ Hackathon โดยโครงการได้ดำเนินมาถึงการแข่งขันวันสุดท้าย ในส่วนของ Demo Session ในวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 13.30-18.00 น. ณ ห้อง X04A-B ชั้น 10 อาคาร Knowledge Exchange ถนนกรุงธนบุรี ที่ทุกทีมในโครงการดังกล่าว ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพที่นำเสนอผลงานแก่คณะกรรมการผู้ตัดสินการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อชิงรางวัลรวมกว่า 180,000 บาท ซึ่งมีผลการแข่งขัน ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม “Wearetiti” ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันโดยการใช้ Telemedicine ในการตรวจโรค และอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ
ได้รับเงินรางวัล 80,000 บาท จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ทีม “Me Prakun” ผู้คิดค้นแอปพลิเคชันที่รวบรวมกรมธรรม์ประกันภัย จัดเก็บ แจ้งเตือน ที่สามารถต่อยอดไปสู่การต่ออายุ เลือกแผนใหม่ ๆ และไม่ต้องคอยพกบัตร
ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท จาก สมาคมประกันวินาศภัยไทย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่  ทีม “Talad Invoice” ผู้ให้บริการการประกันเครดิตลูกหนี้การค้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กจากใบแจ้งหนี้แบบรายใบ โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain และ Smart Contract
ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท จาก สมาคมประกันวินาศภัยไทย

รางวัลพิเศษ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
ทีม “Promptforward” ผู้คิดค้นเทคโนโลยีประกันภัยที่คิดมาเพื่อนักกีฬา ทั้งการบาดเจ็บ รวมไปถึงการถูกยกเลิกงานกีฬาต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดผลกระทบกับนักกีฬา
ทีม “ไปต่อไม่รอแล้วนะ” ผู้คิดค้น Web Application ที่จะช่วยประเมินความเสียหายของรถที่เกิดอุบัติเหตุอัตโนมัติ โดยค่าความเสียหายจะถูกประเมินจากรูปของรถยนต์บริเวณที่เกิดความเสียหาย ได้รับเงินรางวัล ทีมละ 10,000 บาท จาก สมาคมประกันวินาศภัยไทย