วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

7th Asia Motor Insurance and Claims Management Conference

นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมพิธีเปิดงาน “7th Asia Motor Insurance and Claims Management Conference” โดยได้กล่าวต้อนรับ (Welcome Address) และให้เกียรติบรรยายถึง ภาพรวมของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยไทย ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม SO Sofitel กรุงเทพมหานคร โดย Asia Insurance Review (AIR) มีผู้ร่วมงานรวมทั้งสิ้น 120 คน จาก 17 ประเทศ