วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

งานแถลงข่าวโครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ประจำปี 2562

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. และ นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “คปภ. เพื่อชุมชน” ประจำปี 2562 ณ ชุมชนบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน พร้อมลงพื้นที่ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประโยชน์ของการประกันภัยให้กับคนในชุมชนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ชุมชนได้นำประกันภัยมาเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้กับชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและคนในครอบครัวได้ รวมทั้งได้รับฟังความคิดเห็นและความต้องการของชุมชน เพื่อสามารถพัฒนาและนำระบบประกันภัยที่เหมาะสมให้กับคนในชุมชนได้ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันชีวิตไทย นางบงกช บวรฤกษ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ดร. นภัสนันท์ พรรณนิภา อุปนายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย และ นายนิคม จันคง นายกสมาคมการค้าผู้สำรวจภัยไทย ร่วมในการแถลงข่าว เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ชุมชนบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน