วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงความยินดีกับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

05 สิงหาคม 2562 กิจกรรมส่วนกลาง

นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย เข้าแสดงความยินดีกับ นายอรัญ ศรีว่องไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ บมจ.สินทรัพย์ประกันภัย ซอยรัชดาภิเษก 18

อนึ่ง บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) นั้นเป็นบริษัทสมาชิกของสมาคมประกันวินาศภัยไทย ลำดับที่ 43 ดำเนินกิจการมาเป็นระยะเวลากว่า 37 ปี