วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย ในงาน สัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 “เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย” โดยมี นายนพดล สันติภากรณ์ เลขาธิการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย เข้าเยี่ยมชมบูธ เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา