วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

ลงพื้นที่ให้ความรู้ประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับเรือโดยสาร

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยนางสาวกัลยา จุกหอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารสายงานวิชาการ ร่วมลงพื้นที่พบปะชาวบ้านในชุมชนตลาดน้ำบางคล้า เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์การทำประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับเรือโดยสารให้กับชาวบ้านในชุมชน ตามโครงการ "คปภ. เพื่อชุมชน" ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 ณ ลานสวนสาธารณะ ตลาดน้ำบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา