วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศผลรางวัลผู้ได้รับ Voucher STARBUCKS มูลค่า 500 บาท

จากการร่วมกิจกรรมที่บูทของบริษัทประกันภัยครบทั้ง 18 บริษัท ในงาน Non-Life Insurance Career Campus @KMITL ณ หอประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

โดยผู้ได้รางวัลต้องยืนยันสิทธิ์และขอรับรางวัล ภายในวันที่ 15 กันยายน 2562 โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์ติดต่อ และที่อยู่ในการจัดส่งมาที่อินบ๊อกซ์

Facebook Page : สมาคมประกันวินาศภัยไทย ทางเราจะจัดส่งรางวัลให้ทางไปรษณีย์