วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

ISJ Overseas Seminar 2019

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย (TGIA) และนายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ Mr. Yuji Ito, Managing Director, สมาคมประกันวินาศภัยแห่งประเทศญี่ปุ่น (GIAJ) Mr. Kiyoaki Sano, President, สถาบันประกันภัยแห่งประเทศญี่ปุ่น (GIIJ) และ Mr. Hideyoshi Kamigata, President, Aioi Bangkok Insurance Plc. แถลงข่าวความร่วมมือการจัดสัมมนา The Insurance School (Non-Life) of Japan Overseas Seminar 2019 (ISJ Overseas Seminar 2019) ขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างกัน พร้อมนำต้นแบบที่ดีของประเทศญี่ปุ่นมาศึกษาและพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยของไทยให้เจริญเติบโตต่อไป เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท

ดาวน์โหลดข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release)