วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย รุ่นที่ 25

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย รุ่นที่ 25” (Insurance Management Development Program) หรือ IMDP 25 ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และเสริมสร้างทักษะในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ให้กับผู้บริหารของธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อเตรียมพร้อมในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจาก นายชูฉัตร ประมูลผล รองเลขาธิการ ด้านกำกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ โดยมีนายมนตรี วงศ์ท่าเรือ ประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจฯ คณะผู้บริหารสมาคมฯ ร่วมในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 501 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยสุขุมวิท 64/1

ดาวน์โหลดข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release)